Witamy na naszej stronie filatelistycznej

Portal filatelistyczny dla pocztątkujących

Witamy na naszej stronie poświęconej filatelistyce. Znajdziecie tu Państwo dużo informacji na temat zbierania znaczków pocztowych, ich kategoryzowania, bezpiecznego kupowania w sklepach filatelistycznych oraz konskwentnego budowania kolekcji.

Czym jest znaczek pocztowy?

Definicje

To rodzaj papieru wartościowego, służący do uiszczenia opłaty za usługi pocztowe. Zazwyczaj ma on postać niewielkiego, papierowego prostokąta, przyklejanego do koperty. Jego brzegi są ząbkowane, wyraźnie oznaczony jest też jego nominał oraz kraj, w którym znaczek został wydany. Hobby polegające na zbieraniu znaczków nazywa się: filatelistyka

.

Znaczki produkowane są różnymi technikami drukarskimi. Do najczęstszych należy: litografia, drzeworyt i staloryt. Dodatkowo wykonywane są na różnych rodzajach papieru oraz często bywają opatrzone znakami wodnymi. Mogą przybierać różne kształty: od najpospolitszych porstokątnych po kwadratowe, trójkątne, a nawet owalne.

W Polsce pierwszy znaczek pojawił się 1 stycznia 1860 roku w Królestwie Polskim. Opłata za list do wagi 1 łuta wynosiła wtedy 10 kopiejek. Znaczek był w obiegu do upadku powstania styczniowego w 1863 roku.

Tematyczne kolekcjonowanie znaczków pocztowych

Posted by Admin on August 3, 2016

Znaczki pocztowe z wizerunkami psów, kotów, samochodów, kwiatów, dinozaurów […]

Read more…

Znaczki pocztowe polskie i zagraniczne

Posted by Admin on November 4, 2017

Aktualnie najpopularniejsze jest zbieranie polskich znaczków pocztowych, znaczki z innych krajów są mniej chętnie zbierane, no może poza znaczkami niemieckimi […]

Read more…

Sklepy filatelistyczne

Posted by Admin on January 23, 2018

W Polsce sklepów filatelistycznych nie ma zbyt wiele. Generalnie, stacjonarne sklepy filatelistyczne znikają, a sprzedaż walorów filatelistycznych przenosi się w internet […]

Read more…